ACFT2023先进涂层与薄膜技术、装备、制造博览会

2023国际先进涂层与薄膜大会

2023第六届国际先进涂层与薄膜技术大会


预定ACFT2024博览会
专家委员会

Expert Committee Introduction

专家委员会主任:范 

专家委员会成员:(按姓氏拼音排序) 部分成员

陈子宇                陈海峰                崔晓龙                

郭杏元                         黄汉乐       黄义均       蒋春磊       

         江绍基       李红轩      李志伟       林松盛       郎文昌       

罗焰坤      罗景庭       連水養                          孙德恩        

宋忠孝      宋秋明       田修波      唐永炳       魏秋平               

魏荣华      王启民       汪瑞军      武俊伟       吴忠振       吳宛玉      

吴丽君      吴向方                夏永文                          

张广安      战永刚       周海龙      周科朝       左养利       郑 军                          张善勇       Frank Papa深圳市荣森会议展览有限公司

地址:中国深圳市宝安区沙井街道

+86-755-2739 8730

E-mailrs@rongsenhuiyi.com


协会公众号

+86-755-2739 4060

工作时间 / 周一至周日:9:00-18:00

荣森公众号

18000+人

真空俱乐部

锦程路千金方大厦A栋3楼
网址:http://www.szacft.com/


seo seo